MOS im. Św. Brata Alberta

Lokalizacja

województwo: zachodniopomorskie
powiat: Powiat m. Szczecin
gmina: M. Szczecin
miejscowość: Szczecin

Informacje

Typ szkoły / placówki: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii bez szkół
Patron szkoły: Św. Albert
Złożoność: Dane własne
Dostępność szkoły: niepubliczna
Kategoria uczniów: Bez kategorii
Specyfika:

Adres

MOS im. Św. Brata Alberta
Świerkowa 7
71-486 Szczecin
Poczta: Szczecin
telefon: 0914538026
fax: 0914538027
strona internetowa: www.caritas.pl

Mapa

Poniżej znajduje się mapa, na której jest przedstawiona lokalizacja szkoły MOS im. Św. Brata Alberta (Szczecin), jest to Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii bez szkół.

Statystyka

Liczba uczniów: 0
Liczba oddziałów: 0
Nauczyciele pełnozatrudnieni: 0
Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 0
Nauczyciele niepełnozatrudnieni w etatach: 0

Organ prowadzący

Caritas Archidjecezji Szczecińsko Kamieńskiej
województwo: zachodniopomorskie
powiat: Powiat m. Szczecin
gmina: M. Szczecin